https://fysiovercruysse.nl/wp-content/themes/fysiovercruysse/images/logo-fysio-vercruysse.png

Klachtenregeling

Binnen Fysiotherapie Ineke Vercruysse wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden richting de patiënt. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling bij Fysiotherapie Ineke Vercruysse, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

De klachtenregeling bestaat uit de volgende drie opties:
1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
2. Een anonieme klacht indienen
3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
Indien u onder behandeling bent bij uw fysiotherapeut en u heeft een klacht over de behandeling of de praktijk dan kunt u deze melden bij uw behandelend fysiotherapeut. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de patiënt en het beste is om hier “samen” uit te komen.

2. Een schriftelijke klacht indienen
Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door het online contactformulier op de website in te vullen. Het is ook mogelijk om per post een anonieme klacht in te dienen. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven:
– De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?
– Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen
– Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat

3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Indien uw klacht door middel van bovenstaande twee opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt lezen op www.defysiotherapeut.com of lezen in de KNGF patiëntenfolder “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”.

Beschikbaarheid

Voor behandelingen ben ik beschikbaar op woensdag, donderdag en zaterdag. Avondbehandelingen zijn op aanvraag elke werkdag mogelijk.

Contactgegevens

Heshuijzenstraat 5
4315 AZ Dreischor
T: 06 – 1207 1208
E: info@fysiovercruysse.nl

Bedrijfsgegevens

KvK-nr.: 63832836
BTW-nr.: NL002179515B69
IBAN: NL96 INGB 0703 0785 42
BIG-nr.: 29911219804