https://fysiovercruysse.nl/wp-content/themes/fysiovercruysse/images/logo-fysio-vercruysse.png

Disclaimer

Fysiotherapie Ineke Vercruysse heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van deze website. Fysiotherapie Ineke Vercruysse kan echter niet instaan voor de juist- en volledigheid of voor de actualiteit van de op deze site beschikbare/verkregen informatie.

De gebruiker dient er op bedacht te zijn dat deze informatie geregeld verandert. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare c.q. verkregen informatie.

Fysiotherapie Ineke Vercruysse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan die het gevolg is van gebruik van de op de site beschikbare informatie (waaronder verwijzingen naar sites van derden of het onjuist aangeven van prijzen) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de site.

Voor de volledigheid raden wij u aan de website in één van de volgende browsers te bekijken: IE 8.0 of hoger / Firefox 3.0 of hoger / Safari 5.1 of hoger.

Beschikbaarheid

Voor behandelingen ben ik beschikbaar op woensdag, donderdag en zaterdag. Avondbehandelingen zijn op aanvraag elke werkdag mogelijk.

Contactgegevens

Heshuijzenstraat 5
4315 AZ Dreischor
T: 06 – 1207 1208
E: info@fysiovercruysse.nl

Bedrijfsgegevens

KvK-nr.: 63832836
BTW-nr.: NL002179515B69
IBAN: NL96 INGB 0703 0785 42
BIG-nr.: 29911219804